Sondhi L: Thailand needs to be cleansed of dirty things
Share this on

Sondhi L: Thailand needs to be cleansed of dirty things

ASTV Manager has the story and Prachatai has the translation into English. BP has adopted Prachatai‘s translation although have made some changes, added the Thai from ASTV Manager, and expanded the translation. See below:

At 9:30 p.m. on March 19, Sondhi Limthongkul spoke to supporters of the People’s Alliance for Democracy and stated that it was sad that the current Thai political system was destructive to the country (ป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดที่ระบบการเมืองไทยขณะนี้เป็นระบบที่ทำลายชาติบ้าน เมือง).  Sondhi further stated that it was obvious that Thailand needed to take a break so that dirty stuff could be cleansed (เป็นที่ชัดเจนว่าถึงเวลาที่เมืองไทยต้องหยุดพักเพื่อให้สังคมไทยได้ชะล้างทำ ความสะอาดสิ่งสกปรก).  He said those who enter politics should sacrifice themselves for the common good, but those who entered politics nowadays are instead like cattle whose owners could steer wherever they wanted by paying them for the elections (คนที่เข้ามาเล่นการเมืองต้องเข้ามาด้วยความเสียสละ แต่คนที่เข้ามาเล่นการเมืองทุกวันนี้กลายเป็นวัวควายที่เจ้าของส่งสมัคร ส.ส.แล้วให้เงินไปใช้ในการเลือกตั้ง).

Sondhi said you can prove how far Thailand’s politics has fallen from the recent censure debate against the government (นายสนธิกล่าวว่า ถ้าจะพิสูจน์ว่าการเมืองไทยพัฒนาแค่ไหนก็ดูได้จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาล).  No matter how well the opposition was prepared to substantiate its allegations, coalition government MPs would inevitably raise their hands to support the government whether a Democrat- or Thaksin-led government (ไม่ว่าฝ่ายค้านจะมีข้อมูลดีอย่างไร แต่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ยกมือให้ผ่านอยู่ดี ไม่ว่าจะเป็นยุคที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล หรือยุคที่ทักษิณ ชินวัตรเป็นรัฐบาล).  Thai politics is not governed by reason, facts, evidence, or a conscience, but brazenness (การเมืองไม่ได้เล่นกันด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงหรือหลักฐาน หรือเล่นด้วยหิริโอตตัปปะ แต่ใช้ความหน้าด้านเข้ามาเล่น).

All politicians, including Abhisit, are still proud of this evil parliamentarian system (นักการเมืองทุกคนแม้กระทั่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยังภูมิใจในระบบรัฐสภาชั่วๆ). This is so sad (แบบนี้อีก เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมาก). In the end, every time Abhisit is interviewed he always protects the interests of politicians (คำให้สัมภาษณ์ของนายอภิสิทธิ์ทุกครั้งในที่สุดแล้วคือการปกป้องผลประโยชน์ นักการเมือง). Abhisit represents the evil politicians and the evil politicians hold him up to protect their occupation (นายอภิสิทธิ์จึงเป็นตัวแทนนักการเมืองชั่วๆ ที่นักการเมืองชั่วๆ พวกนั้นชูขึ้นมาเพื่อปกป้องอาชีพของเขา). These people have made their occupation to be that of investing in politics so they can obtain power and then cheat and sell out out the country (คนพวกนี้มีอาชีพลงทุนทางการเมืองเพื่อก้าวเข้าสู่การมีอำนาจ แล้วโกงกินขายชาติขายบ้านเมือง).

The Democrat party is no different from the Peua Thai Party (พรรคการเมืองอย่างประชาธิปัตย์ก็ไม่ต่างกันเลยกับเพื่อไทย). If the Peau Thai Party comes to power after the next general election, it will be just ‘an evil in reverse’ (เมื่อมีการเลือกตั้งหากพรรคเพื่อไทยขึ้นมา มันก็คือความชั่วกลับข้าง) and no longer has goodness (มันไม่มีความดีแล้ว). For the Democrat Party it will then become good because it has lost power (ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็จะกลับตัวมาเป็นคนดี เพราะตัวเองไม่มีอำนาจแล้ว), but when it is in power it does vile things as it does today (แต่พอมีอำนาจก็ไปทำเรื่องสถุลอย่างที่ทำอยู่ทุกวันนี้). It does not care about the loss of territory to Cambodia because it is intoxicated with its corruption (ไม่สนใจเรื่องการเสียดินแดนให้เขมร เพราะมัวเมาแต่การโกงชาติกินบ้านกินเมือง).

BP: So he doesn’t see any difference between Thaksin and Abhisit. He has been moving in this direction for a while, but there is no doubt now. He views Abhisit just like Thaksin.

Sondhi continues:

These people who enter politics must join a party because it has become like a company (คนพวกนี้มาเล่นการเมืองต้องสังกัดพรรค ก็เพราะมันกลายเป็นบริษัทจำกัดไปแล้ว). There are investors who invest money (เพราะมันมีนายทุนมาลงทุน). Increasing the price of sugar by 5 Baht per kilogram when Suvit Khunkitti was the Industry Minister, the sugar companies gained (การขึ้นราคาน้ำตาลกิโลกรัมละ 5 บาท สมัยที่นายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรม บริษัทน้ำตาลก็ได้ประโยชน์). Increasing the price of palm oil, the palm oil manufacturers gain benefits (การขึ้นราคาน้ำมันปาล์ม คนได้ประโยชน์ก็คือเจ้าของโรงงานน้ำมันปาล์ม). They are all investors in political parties anyway (พวกนี้เป็นนายทุนของพรรคการเมืองทั้งนั้น) because all political parties have investors in the background supporting them (เพราะพรรคการเมืองทุกพรรคล้วนมีนายทุนหนุนหลัง). When they get money, they buy votes (เมื่อได้เงินก็เอาไปซื้อเสียง). When they get into power they return the money to the party investors (พอได้อำนาจก็คืนทุนให้นายทุนพรรคแล้วทำมาหากิน).

They used to drive old pickups, but now they have a thousand rai of land and many hotels (สมัยก่อนคนพวกนี้ขับรถปิกอัพเก่าๆ ตอนนี้มีที่ดินเป็นพันไร่ มีโรงแรมหลายแห่ง). Some didn’t know what kind of alcohol that [Johnnie Walker] black  [label] was (บางคนเมื่อก่อนยังไม่รู้ว่าแบล็คฯ คือเหล้าอะไร). Now, if it is not [Johnnie Walker] blue label they won’t drink it compared to the past when they were lucky to drink just Maekong (บอกว่าถ้าไม่ใช่บลูเลเบิ้ลไม่กิน ทั้งที่เมื่อก่อนได้กินแม่โขงก็บุญแล้ว). When they become politicians they cheat the country and turn themselves into high-society persons (พอมาเป็นนักการเมืองก็โกงบ้านโกงเมืองปรับสภาพตัวเองเป็นไฮโซ), but they don’t have a conscience and don’t realize that one day they have to die (แต่ไม่มีหิริโอตตัปปะ ไม่รู้ว่าสักวันมันต้องตาย). They are just addicted (actually adhered/stuck is the word, but addicted sounds more natural in English) to power because they see that nothing will make them as rich as investing in politics (คนพวกนี้ยึดติดอำนาจ เพราะมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้รวยเท่ากับการลงทุนทางการเมืองอีกแล้ว).

Sondhi stated further that these people were a chameleon in a previous life (นายสนธิกล่าวอีกว่า คนพวกนี้ชาติก่อนมันคือกิ้งก่า) and when they get on the plane they act like chameleons all proud and arrogant (มันขึ้นเครื่องบินก็ชูคอเหมือนกิ้งก่า หันซ้ายหันขวาให้คนมาทัก).

BP: Sondhi has a way with using colorful examples. No doubt the crowd was lapping it up…

Sondhi continues:

Sondhi said that Thailand needed to be closed off/shut down for 3-5 years (นายสนธิกล่าวต่อว่า เมืองไทยต้องปิดเทอม 3-5 ปี). The politicians need to return power to the people so that an appointed government can reorganize the country and wipe away dirty things, as everything had been ruined, be it the police, military, prosecutors, or some parts of religion ( พวกนักการเมืองต้องคืนอำนาจให้ประชาชน แล้วให้รัฐบาลที่เลือกสรรเข้ามาจัดระเบียบเช็ดล้างกวาดสิ่งสกปรก เพราะมันพังทลายหมดแล้ว ตำรวจ ทหารก็พัง อัยการก็พัง ศาสนาบางส่วนก็พังแล้ว). The country is ruined and there is nothing left (บ้านเมืองพังจนไม่มีอะไรจะเหลือแล้ว).

BP: Returning power to people through an appointed government? But then again war = peace, right? Notice he is careful to criticize prosecutors, but not the judiciary and only some religions. No doubt he doesn’t want to include Santi Asoke with those other bad parts….

Talk of cleansing sounds ominous? Exactly, what will be done to achieve this?

Sondhi continues:

He said that 70% of the country’s downfall had been caused by the media; the TV, radio, and newspapers (พูดตรงไปตรงมาเมืองไทยมันชิบหายไปแล้ว สาเหตุ 70% มาจากสื่อ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์).  The media must be a lantern to guide the people so they know what the solution for the country is (สื่อต้องเป็นตะเกียงส่องทางให้ประชาชนรู้ว่าทางออกบ้านเมืองอยู่ทางไหน). If the media says they are a mirror, but what about people in a room with no light? They can’t see (แต่ถ้าสื่อทำตัวอ้างว่าเป็นกระจก คนที่อยู่ในห้องมืดๆ มันมองไม่เห็น). The media need to be a lantern who can guide people on the right path (สื่อต้องเป็นตะเกียงส่องทางให้ถูก).

If it is not possible to be a guide, then a path needs to be found (เมื่อส่องทางไม่ได้ ก็ต้องหาทาง). At the minimum, if they don’t have a lantern they should find a candle (อย่างน้อยที่สุดถ้าไม่มีตะเกียงก็หาเทียนไขก็ยังดี) like I who was the first person to light a candle (หมือนที่ตนเป็นคนแรกที่จุดเทียน). Even though it was difficult and I had to endure all sufferings and pain and turn my back against all the odds to protect the candle so the flame doesn’t go out (แม้จะลำบากและเจ็บปวดเพราะต้องอดทนกับแรงพายุที่พัดมา และมีก้อนหินก้อนอิฐมากระทบ แต่ก็ต้องเอาหลังบังไว้ เพื่อให้เทียนไม่ดับ). Then, my fellow brothers and sisters you say the flame was still there and came to help to light more candles until they glowed brilliantly like candles during Buddhist Lent (จนพี่น้องเห็นเทียนจุดติดแล้วก็มาช่วยกันจุดต่อจนกลายเป็นเทียนพรรษาที่ส่อง สว่าง). Closing your eyes to think about the past, if there was not us, I don’t know where Thailand would be now) ลองหลับตาคิดย้อนหลัง ถ้าไม่มีพวกเรา วันนี้ชาติบ้านเมืองไม่รู้จะอยู่ที่ไหน)

BP: Well, there is no doubt that Sondhi’s media empire acts as a guide. The question is are they leading people to the promised land? Or to the edge of a cliff?

NOTE: Could replace “I” with “he” or “him” above, but it can sound confusing like Sondhi is referring to another person so used “I”.

Sondhi continues:

We’ve come out to fight since 2005. 6 years have passed and we’re still fighting (เราเริ่มออกมาสู้ตั้งแต่ปี 2548 ผ่านมา 6 ปี เรายังออกมาต่อสู้อีก).  Brothers and sisters, please don’t feel discouraged ขอให้พี่น้องอย่าท้อ).  Because this is a great practice of the mind.  The mind shines pure and is the bright light that shines on what is right.  To have a firm mind is to be not discouraged (เพราะนี่คือการฝึกจิตที่ยิ่งใหญ่ จิตเป็นประภัสสร คือความสว่างจ้าเห็นความถูกต้อง จิตมั่นคงคือไม่ท้อ).  The mind is not downhearted and is calm when it sees that what we’re doing is right.  So, a pure, firm and calm mind is the dharma which leads us. And we’re not doing things based on lies like Abhisit.  We’re doing things based on the truth.  What we’ve been saying in the past is all true (และจิตสงบเมื่อเห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้อง เพราะฉะนั้นจิตประภัสร์ มั่นคง และสงบ คือธรรมที่นำหน้าเรา และเราไม่ทำบนพื้นฐานการโกหกเหมือนนายอภิสิทธิ์ เราทำบนพื้นฐานของความจริง อะไรที่พูดออกมาในอดีตนั้นเป็นความจริงทุกอย่าง). We’ve fought since 2005.  Today, what is sacred is testing us.  If we’re not confident, how could we come and sit here?  This is because we have faith in what we’re fighting for.  This is the ultimate dharma (เราสู้มาตั้งแต่ปี 2548 วันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังทดสอบเรา ถ้าเรายังไม่เชื่อมั่น จะมานั่งอยู่ที่นี่ได้อย่างไร แต่เป็นเพราะเราเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่เราสู้อยู่ นั่นคือธรรมสูงสุด).  Nothing is greater than to fight for the country (ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการสู้เพื่อแผ่นดินอีกแล้ว).

“Ousting Thaksin, Samak, Somchai and Abhisit is still something small, incomparable to fighting for the country, because they are worth even less than dog shit,” Sondhi said (“การไล่ทักษิณ สมัคร สมชาย อภิสิทธิ์ ยังเล็กน้อย เทียบไม่ได้กับการสู้เพื่อเแผ่นดิน เพราะทักษิณ สมัคร สมชาย อภิสิทธิ์ ไม่เทียบเท่ากับคุณค่าของแผ่นดิน พวกเขามีคุณค่าต่ำว่าเศษขี้หมาด้วยซ้ำ” นายสนธิกล่าว).

BP: If politicians don’t “return people to the power”, what then? A coup? …. And appointed governments are all pure and untainted….

h/t a reader

Topics covered: